Europejska Sieć Migracyjna Roczne raporty statystyczne -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Roczne raporty statystyczne

W latach 2001-2009 Europejska Sieć Migracyjna przygotowywała roczne raporty staystyczne, w których analizowała bieżące trendy w zakresie migracji oraz ochrony międzynarodowej. Krajowy Punkt Kontaktowy w Polsce uczestniczył w przygotowaniu raportów krajowych w okresie 2007-2009.

Wszystkie raporty krajowe wraz z raportami podsumowującymi przygotowane w latach 2001-2006 sa dostępne na stronie głównej Europejskiej Sieci Migracyjnej.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry