Europejska Sieć Migracyjna Słownik ESM -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Słownik ESM

Internetowy Słownik ESM  zawiera terminologię azylową i migracyjną i został opracowany w celu zapewnienia większej porównywalności danych gromadzonych na szczeblu krajowym przez poszczególne Krajowe Punkty Kontaktowe ESM, próbując niwelować potencjalne nieporozumienia czy nieścisłości w przedstawianiu zjawisk migracyjnych, wynikające ze stosowania terminologii krajowych. Słownik czerpie informacje z różnych źródeł, w tym przede wszystkim z ustawodawstwa UE w zakresie migracji i azylu i jest dostępny w większości języków państw członkowskich.

Każda pozycja w słowniku zawiera preferowany termin, definicję pojęcia, źródło definicji, a także uwagi i powiązania z innymi terminami.

Ostatnia wersja glosariusza 6.0 została zaktualizowana w marcu 2018 r. Wprowadzono zmiany do istniejących już wpisów oraz dodano dodatkowo 29 nowych terminów odzwierciedlających najnowszą terminologię w  europejskiej polityce w zakresie migracji i azylu. Zaktualizowane terminy uwzględniają wszystkie zmiany jakie miały miejsce od czasu przyjęcia europejskiego programu w zakresie migracji z maja 2015 r.

Poprzednie wersje słownika  zostały opublikowane w różnych językach. Wersja 3.0 w języku arabskim, hiszpańskim, francuskim, litewskim), portugalskim, natomiast wersja 5.0 w języku niemieckim i fińskim.

Glosariusz EMN w wersji 6.0 jest również dostępny do pobrania jako aplikacja mobilna w języku angielskim i włoskim dla użytkowników Android i iOS (oświadczenie Privacy Statement).

Wersja on line słownika dostępna pod linkiem: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry