Europejska Sieć Migracyjna Tematyczne studia badawcze -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Tematyczne studia badawcze

Studia tematyczne Europejskiej Sieci Migracyjnej zawierają analizę porównawczą wybranych zagadnień migracyjnych będących przedmiotem zainteresowania decydentów unijnych oraz krajowych. Krajowe studia badawcze przedstawiają informacje dostępne na poziomie danego państwa UE, natomiast  raporty podsumowujące (przygotowane na podstawie wkładów krajowych) prezentują przegląd danego zjawiska w całej UE.

Realizujemy dwa typy badań:

  • pogłębione badania strategiczne, mające znaczenie długoterminowe (Badania główne),
  • krótkie badania odpowiadające na zapotrzebowanie dotyczące konkretnych informacji (Badania ukierunkowane/fokusowe).

Wybierz Strony

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry