Europejska Sieć Migracyjna

Konferencje i spotkania w kraju i za granicą

Debata Koalicji Krajowego Mechanizmu Ewaluacji Integracji (NIEM)

Mosty i kładki: rola samorządu i społeczności lokalnych w adaptacji cudzoziemców

Organizator: Instytut Spraw Publicznych 

Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
ul. Jasna 14/16a, Warszawa 

Data: 13 marca 2018 r. godz. 9.30-14.10

do góry