Europejska Sieć Migracyjna Seminarium - Konferencje i spotkania w kraju i za granicą -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Konferencje i spotkania w kraju i za granicą

Seminarium

Polska w strefie Schengen. Granice Schengen na granicach Polski

Organizator: Instytut Politologii UKSW, Instytut Europeistyki KUL, Instytut Europeistyki UW oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa, ul. Jasna 14/16

Data: 17 kwietnia 2018 r., 11.30-16.15 

 

do góry