Europejska Sieć Migracyjna Konferencja - Konferencje i spotkania w kraju i za granicą -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Konferencje i spotkania w kraju i za granicą

Konferencja

"Międzynarodowe aspekty prawnokarnej ochrony osób pokrzywdzonych - między teorią a praktyką"

Kto organizuje:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współpracy Wojewody Podkarpackiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Kiedy:

30 maja 2019 r.

Gdzie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 

do góry