Europejska Sieć Migracyjna

Konferencje i spotkania w kraju i za granicą

XIII Seminarium Warszawskie

Prawa dziecka w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

XIII Seminarium Warszawskie organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka w dniu 19 listopada 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.  

Ze względu na obchody 30 rocznicy przyjęcia Konwencji o Prawach dziecka, która została podpisana 20 listopada 1989 r., XIII Seminarium Warszawskie poświęcone będzie zagadnieniu praw dziecka w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Tegoroczne Seminarium będzie stanowiło okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat standardów ochrony praw dziecka w systemie strasburskim (panel I), wyzwań związanych z wdrażaniem praw dziecka (panel II) oraz dobrych praktyk i priorytetów działań w tym obszarze (panel III).

W konferencji udział wezmą przedstawiciele Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sekretariatu Rady Europy, Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka, a także środowisk naukowych, prawniczych oraz organizacji pozarządowych.

Poniżej formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji. Zapisy trwać będą do dnia 12 listopada br. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Wszelkie pytania dotyczące XIII Seminarium Warszawskiego mogą Państwo kierować na adres e-mailowy dpt.warsaw.seminar@msz.gov.pl.

do góry