Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Festiwal Nauki Warszawa 2020

Warsztat pt: "GRA-NICA:jak powstają granice, jak się zmieniają i dlaczego to dotyczy również mnie? "

Którędy przebiegają granice państw i organizacji ponadpaństwowych? Czy zawsze wyglądały tak jak dziś i co z tego dla NAS wynika?

Ta lekcja z elementami grywalizacji ma na celu ukazanie, jak zmienia się przebieg granic państwowych. Mimo że nie są wieczne, mają wpływ na to, co myślimy o świecie i ludziach. W czasie lekcji poszerzycie Waszą wiedzę na temat granic, a następnie zbadacie konsekwencje ich istnienia i zmiany ich przebiegu.

Szczegółowy przebieg lekcji:

  1. Wykład "Czy granice są wieczne?" (20 minut) - na przykładzie Polski i krajów sąsiedzkich opowiemy Wam, jak w przeszłości zmieniał się przebieg granic i kształt państw, jak jedne państwa się rozpadały, a w ich miejsce pojawiały nowe. (20 minut)
  2. Badanie "Współczesne granice w Europie" (30 minut) - zajęcia w podgrupach. W trzech grupach zajmiecie się samodzielnymi badaniami na jeden z trzech tematów ("Brexit", "Granica polska i migracje ze wschodu" oraz "Co stało się z granicami w Unii Europejskiej podczas pandemii Covid-19?"). Będziecie mogli skorzystać z materiałów, które dla Was przygotujemy, naszej wiedzy eksperckiej oraz źródeł internetowych. Każda z grup następnie zaprezentuje wyniki swojego badania pozostałym uczniom.
  3. Przerwa (10 minut)
  4. Mini-wykłady (30 min) - każda z trzech podgrup przez dziesięć minut będzie uczyć pozostałe grupy tematu, który zbadała podczas części drugiej.
  5. GRA-nica (10 minut) - quiz, podczas którego sprawdzicie wiedzę zdobytą na lekcjach.

 

Temat: GRA-NICA:jak powstają granice, jak się zmieniają i dlaczego to dotyczy również mnie?

Organizator: Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Kiedy: piątek, 25 września, 2020 godz. 11:00

Dla kogo: szkoła podstawowa 7-8, wiedza o społeczeństwie

Miejsce spotkania:  ul. Pasteura 7 02-093 Warszawa; Lekcja odbędzię się w szkole, której przyznano lekcję

Więcej informacji dostępnych na stronie: Festiwal Nauki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry