Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

ERA Annual Conference on European Immigration Law 2021

Celem tej konferencji online jest dostarczenie prawnikom aktualnych informacji na temat ostatnich zmian w systemie legalnej migracji UE oraz mechanizmów wprowadzonych w celu rozwiązania problemu niedoborów siły roboczej i umiejętności oraz zwiększenia atrakcyjności UE dla kluczowych pracowników. Będzie to okazja do omówienia bieżących reform prawnych.

Temat: Annual Conference on European Immigration Law 2021

Organizator: ERA The Academy of European Law

Kiedy: 6-7 maja 2021 

Wydarzenie odbędzie się online

Wydarzenie płatne

Szczegóły dot. wydarzenia oraz rejestracja na stronie ERA 

 

 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry