Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Migracje w Europie. Nowy pakt o migracji i azylu.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych zaprasza na webinarium poświęcone polityce migracyjnej UE.

Kryzys migracyjny Europa ma za sobą, ale zjawisko międzynarodowych migracji będzie nam towarzyszyć przez lata. Dlatego Unia Europejska przedstawiła kompleksowy pakt o migracji i azylu, który jest obecnie dyskutowany w państwach członkowskich.
 
Goście:
• Ylva Johansson – Komisarz, odpowiedzialna w Komisji Europejskiej za sprawy wewnętrzne
• Christine Goyer – szefowa biura UNHCR w Polsce
• Dr Małgorzata Pacek – wykładowczyni Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
• Ks. Prof. Janusz Balicki – kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Czwartek, 27 maja 2021 r., godz. 10.00
na profilu Facebook Komisji Europejskiej oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 
Więcej informacji tutaj.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry