Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

EMN Annual Report 2020 Webinar

Europejska Sieć Migracyjna zaprasza na webinarium pt. „“Effective and efficient approaches to migration management at EU and national level”, które odbędzie się 11 czerwca 2021 r. godz. 11:00-13:00 CET

Wydarzenie to będzie okazją do przedstawienia rocznego sprawozdania ESM na temat migracji i azylu dotyczącego roku 2020. W niniejszym sprawozdaniu rocznym przedstawione są najważniejsze zmiany legislacyjne i polityczne w państwach członkowskich UE i Norwegii w 2020 r. oraz określone wspólne trendy.

Seminarium internetowe skierowane jest do decydentów, praktyków, badaczy oraz szerszej publiczności. Wskaże skuteczne polityki i efektywne podejścia, które zostały opracowane na poziomie krajowym i UE w celu poprawy zarządzania migracją w 2020 r. Poprzez przedstawienie nadrzędnych trendów seminarium internetowe naświetli nowe podejścia do złożonego tematu migracji. Webinarium będzie również okazją do dyskusji i wymiany informacji, w oparciu o przykłady perspektywicznych polityk w tej dziedzinie.

Program w załączeniu; link rejestrujący tutaj

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry