Europejska Sieć Migracyjna

Spotkania Krajowej Sieci Migracyjnej

Szósta Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej

W dniu 28 listopada 2013 r. odbyła się kolejna, szóstej już, konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej.

Głównym celem konferencji była analiza polskich doświadczeń w zakresie identyfikacji grup wrażliwych, zwłaszcza potencjalnych ofiar handlu ludźmi, w procedurze uchodźczej oraz organizacji systemu recepcji cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Rezultatem spotkania było dokonanie oceny obowiązujących procedur oraz planowanych działań mogących w istotny sposób poprawić aktualnie stosowane programy oraz szkolenia. Celem spotkania była również próba udzielenia odpowiedzi na pytanie czy przyjęte w Polsce rozwiązania z zakresu przyjmowania i dalszego lokowania osób będących w procedurze uchodźczej według ich potrzeb spełniają pokładane w nim oczekiwania, oraz czy w Polsce można zastosować pewne elementy z systemów recepcji cudzoziemców wdrażanych w innych państwach członkowskich UE.

Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej była również okazją do zaprezentowania dwóch ostatnich badań Europejskiej Sieci Migracyjnej pt: „System organizacji ośrodków przyjmowania cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w różnych państwach członkowskich UE. Raport krajowy” oraz „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi w ramach procedur przyznawania ochrony międzynarodowej i przymusowych powrotów w Polsce”. W czasie spotkania zaprezentowane zostały również krajowe raporty ESM z Belgii, Finlandii, Francji, ze Słowacji oraz Włoch.

do góry