Europejska Sieć Migracyjna

Spotkania Krajowej Sieci Migracyjnej

Siódma Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej

W dniu 25 czerwca 2014 roku odbyła się siódma konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej pt.: „Kierunki i ewolucja systemu zabezpieczenia społecznego cudzoziemców w świetle zobowiązań międzynarodowych w zakresie polityki społecznej”.

Głównym celem konferencji było dokonanie przeglądu polityk i praktyk administracyjnych, które kształtują dostęp obywateli państw trzecich do zabezpieczenia społecznego, w tym do opieki zdrowotnej w Europie. Zaproszeni do udziału w spotkaniu prelegenci podjęli próbę dokonania oceny istniejącego w Polsce oraz w innych krajach członkowskich UE systemu zabezpieczenia społecznego cudzoziemców oraz zastanowiali się nad następującymi kwestiami:

  • Jakie są dotychczasowe osiągniecia państw członkowskich UE oraz innych podmiotów współpracy międzynarodowej w obszarze polityki społecznej ukierunkowanej na potrzeby cudzoziemców?
  • Czy dwu- i wielostronne umowy z krajami trzecimi o koordynacji zabezpieczenia społecznego są efektywnym narzędziem wspierania cudzoziemców?
  • Jakie inne mechanizmy wspólnej europejskiej polityki socjalnej można wdrożyć w celu aktywizacji migrantów i ochrony ich praw?

Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej była również okazją do zaprezentowania wyników badania podsumowującego raporty krajowe Europejskiej Sieci Migracyjnej w zakresie dostępu cudzoziemców do systemu zabezpieczenia społecznego na terytorium państw członkowskich UE. W czasie spotkania zaprezentowane zostały także krajowe raporty Europejskiej Sieci Migracyjnej na ten temat z Czech, Węgier, Polski oraz Hiszpanii.

Szczegółowa relacja z tego wydarzenia dostępna jest w naszej notce na ten temat w zakładce "Aktualności".

do góry