Europejska Sieć Migracyjna

Spotkania Krajowej Sieci Migracyjnej

13. Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej: „Potencjalne kierunki napływu imigrantów – Azja Centralna”

Zapraszamy na Trzynastą Konferencję Krajowej Sieci Migracyjnej pt.: „Potencjalne kierunki napływu imigrantów – Azja Centralna”. Głównym celem konferencji będzie próba oceny skutków i uwarunkowań potencjalnego nowego napływu imigrantów do Polski z krajów regionu Azji Centralnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ulicy Batorego 5, sala 421, w godzinach 9:00-15:45.

Konferencja będzie składać się z trzech części. Pierwsza część pt. „Podejście do migracji pracowniczych w poszczególnych państwach regionu” będzie składać się z panelu dyskusyjnego, który skupi się na państwach regionu Azji Centralnej i ich rynkach pracy. Druga część konferencji będzie się składać z 15-minutowych prezentacji wygłaszanych przez przedstawicieli polskich instytucji oraz pytań z sali, a tematem przewodnim będą „Możliwości absorpcji pracowników spoza Europy przez polski rynek (pracy)”. Trzeci panel będzie  „Prezentacją dobrych praktyk przez państwa przyciągające imigrantów z Azji Centralnej”, w którym udział wezmą przedstawiciele państw UE, które odczuwają obecność imigrantów z Azji Centralnej na swoich rynkach.

Uprzejmie proszę o rejestrację na konferencję pod następującym linkiem:

https://emn.gov.pl/esm/form/dodaj165,13-konferencja-Krajowej-Sieci-Migracyjnej.html

do góry