Europejska Sieć Migracyjna

Spotkania Krajowej Sieci Migracyjnej

16. konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej w Krakowie [28-29 listopada 2019]

„Poziom umiędzynarodowienia uczelni wyższych a polityki migracyjne państw” Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ma zaszczyt zaprosić na Szesnastą Konferencję Krajowej Sieci Migracyjnej pt.: „Poziom umiędzynarodowienia uczelni wyższych a polityki migracyjne państw”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 28-29 listopada 2019 r. Organizatorem wydarzenia jest zlokalizowany przy Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce [ESM Polska], we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Celem dwudniowej konferencji jest promocja polskich uczelni na arenie międzynarodowej, prezentacja programów uniwersyteckich skierowanych do zagranicznych studentów i absolwentów, a także wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych praktyk mających na celu zatrzymanie studentów zagranicznych w kraju jako pracowników wysoko wykwalifikowanych.

Bodźcem do zorganizowania konferencji są prace prowadzone przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej nad stworzeniem nowej krajowej polityki migracyjnej. Konferencja będzie zatem również okazją do dyskusji na temat roli współpracy administracji rządowej z ośrodkami akademickimi, a także istniejących możliwości podniesienia rangi polskich uczelni w międzynarodowych rankingach.

Konferencja posłuzy także prezentacji raportów Europejskiej Sieci Migracyjnej w tej tematyce.

Serdecznie zapraszamy na konferencję oraz prosimy o rejestrację do dnia 22 listopada 2019 r.

Pozdrawiamy, Zespół Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce

16 konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej - formularz rejestracyjny
Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591.

Kontakt do Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA:
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel.: (22) 60 151 01
fax (22) 60 149 14

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rejestracji na konferencję „Poziom umiędzynarodowienia uczelni wyższych a polityki migracyjne państw” , która jest organizowana przez Punkt Kontaktowy ESM ulokowany w MSWiA.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będę wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, oraz jeżeli dotyczy - do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

Jeżeli wyraziła Pani/ wyraził Pan, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji na konferencje. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rejestracji na konferencję.
 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji*
do góry