Europejska Sieć Migracyjna

Spotkania Krajowej Sieci Migracyjnej

Druga Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej

6 grudnia 2010 roku w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce zorganizował drugą konferencję Krajowej Sieci Migracyjnej.

Tematem przewodnim wspomnianego wydarzenia była polityka w zakresie migracji zarobkowych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej, w tym znaczenia imigrantów na rynku pracy oraz emigracji zarobkowej Polaków m.in. na Wyspy Brytyjskie.

Podczas konferencji poruszono temat współczesnych migracji międzynarodowych i kwestie dotyczące kierunku rozwoju polityki w tym zakresie. Uczestnicy rozmawiali na tematy związane przede wszystkim z migracją zarobkową, w tym nt. dostępu cudzoziemców do rynków pracy w krajach emigracji oraz integracji cudzoziemców.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani m.in. z wynikami krajowych raportów punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Migracyjnej. Poruszały one kwestie znaczenia migracji na rynku pracy, imigracji zarobkowej cudzoziemców w polskiej polityce migracyjnej oraz sytuacji polskich migrantów zarobkowych w państwach członkowskich UE.

Konferencja składała się z trzech części: „Zaspokajanie potrzeb rynku pracy poprzez migracje na przykładzie wybranych państw emigracji zarobkowej Polaków”, „Cudzoziemcy na polskim rynku pracy wyzwaniem dla polskiej polityki migracyjnej” oraz „Emigracja zarobkowa Polaków w państwach członkowskich UE”.

W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia wybranych państw członkowskich Europejskiej Sieci Migracyjnej w zakresie udziału migracji na rynku pracy.

W trakcie drugiej części Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło sytuację migracji zarobkowych cudzoziemców na terytorium Polski. Natomiast przedstawiciele ośrodków naukowych zaprezentowali wyniki ostatnio realizowanych badań, dotyczących m.in. sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy.

Trzecia część spotkania dotyczyła emigracji zarobkowej Polaków do państw UE, w tym możliwej skali powrotu Polaków do kraju oraz kierunków ich ewentualnych reemigracji.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Migracyjnej (z Austrii, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Włoch), ośrodków naukowych (Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Spraw Publicznych, Ośrodka Badań nad Migracjami oraz Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych), a także resortu pracy i polityki społecznej.
 

  • Na zdjęciu: uczestnicy II-ego panelu
    Na zdjęciu: uczestnicy II-ego panelu
  • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji
    Na zdjęciu: uczestnicy konferencji
  • Na zdjęciu: uczestnicy III-ego panelu
    Na zdjęciu: uczestnicy III-ego panelu
do góry