Europejska Sieć Migracyjna

Spotkania Krajowej Sieci Migracyjnej

Pierwsza Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej

W dniu 15 grudnia 2009 roku Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL KPK ESM) w czasie pierwszej konferencji Krajowej Sieci Migracyjnej zainaugurował działalność platformy współpracy i dialogu na rzecz migracji w Polsce.

Głównym celem konferencji było przedstawienie ogólnych informacji poświęconych działalności Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz zasad przyszłej współpracy polskich podmiotów krajowych zainteresowanych uczestniczeniem w jej pracach. Podczas Konferencji przedstawiono m.in. podstawy prawne, dorobek merytoryczny, perspektywy rozwoju Europejskiej Sieci Migracyjnej, a także organizację polskiego krajowego punktu kontaktowego Sieci. Uczestnikom spotkania przedstawiono także tzw. Deklarację członkowstwa w nowopowstającej platformie współpracy na rzecz migracji w Polsce. Powyższe związane jest z jednym z zadań polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego (PL KPK ESM), czyli stworzeniem trwałej i efektywnie działającej płaszczyzny wymiany informacji między różnymi instytucjami (administracją publiczną, ośrodkami naukowymi oraz organizacji migranckimi) działającymi na terytorium Polski.

do góry