Europejska Sieć Migracyjna

Spotkania Krajowej Sieci Migracyjnej

Czwarta Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej

W dniu 6 grudnia 2012 roku odbyła się czwarta konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej poświęcona działalności Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM) oraz zagadnieniom poruszanym w najnowszym raporcie ESM nt. imigracji studentów będących obywatelami państw trzecich na terytorium państw członkowskich UE.

Głównym celem prezentowanej na konferencji analizy ESM jest zbadanie, w jakim stopniu polityka państwa wpływa na zwiększanie zainteresowania podejmowaniem studiów przez obywateli państw trzecich oraz zakresu, w jakim migracje edukacyjne do Unii Europejskiej są wykorzystywane do innych celów niż nauka. Powyższy raport ESM stanowić będzie również podstawę do podjęcia odpowiednich działań zidentyfikowanych przez Komisję Europejską w raporcie nt. dotychczasowej implementacji Dyrektywy 2004/114/EC z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie.

W czasie spotkania zaprezentowany został nie tylko raport przygotowany przez krajowy punkt kontaktowy ESM w Polsce, pt. “Imigracja studentów zagranicznych do Polski”, lecz także krajowe raporty z Cypru, Włoch oraz Szwecji. Przedstawiono również informację dotyczącą realizowanych przez Polskę kampanii promujących podejmowanie studiów przez cudzoziemców oraz systemu stypendiów oferowanych przez Polskę. Istotnym elementem konferencji była także możliwość dyskusji nad systemem organizacji imigracji studentów zagranicznych do Polski z przedstawicielami administracji publicznej i organizacji pozarządowych, a także ośrodków naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacja z tego wydarzenia, która jest dostępna w naszej notce w zakładce "Aktualności".

do góry